Mijn favorieten

Ruimtelijke ordening en milieu


Ruimtelijke ordening en milieu


Toekomst- en groeimogelijkheden zijn voor elk bedrijf van belang. Aangezien de te bebouwen ruimte in Nederland steeds beperkter wordt is het vrijwel alleen met een goede ruimtelijke onderbouwing nog mogelijk bestemmingsplannen te wijzigen en/of functieveranderingen door te voeren.

Tevens is het voor de agrarische ondernemer van groot belang te weten welke mogelijkheden hij heeft in het kader van de diverse wet- en regelgevingen. De gespecialiseerde milieudeskundige van Midden Nederland Makelaars B.V. heeft de kennis en ervaring in huis om u te adviseren en ondersteunen bij:
  • Het aanvragen van omgevingsvergunningen (bouw- en milieuzaken);
  • Meldingen maken van een activiteitenbesluit;
  • Het aanvragen van natuurbeschermingsvergunningen.
  • Bestemmingsplan aanpassen / functiewijziging
  • Verkoop sloopmeters