Mijn favorieten

Planschade


Planschade


Indien de overheid het besluit neemt om een bestemmingsplan te wijzigen kan dit nadelige gevolgen voor u hebben. Zo is het mogelijk dat u te maken krijgt met een waardevermindering van uw onroerende zaken of dat er sprake is van inkomstenderving.

Enkelen voorbeelden van schade aspecten zijn:
 • uitzichtverlies;
 • het aantasten van de privacy;
 • een verslechtering van milieuomstandigheden;
 • toename geluidsoverlast.
Midden Nederland Makelaars B.V. staat u graag bij gedurende het proces waarbij u planschade indient bij uw gemeente om op deze wijze een tegemoetkoming in deze schade te verkrijgen. Echter is het niet altijd mogelijk een tegemoetkoming te verkrijgen op basis van het indienen van planschade.
 

Bestuurs- en nadeelcompensatie

Het kan zijn dat een overheidsorgaan ook zelf schaderegelingen in het leven heeft geroepen, als gevolg van planologische wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat, NS Prorail etc. Ook deze schadeafwikkeling kunnen wij voor u verzorgen.
 

Onrechtmatige overheidsdaad

Een burger kan in gevallen van onrechtmatig handelen van de overheid aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit onrechtmatige handelen van de overheid dient te voldoen aan vijf van de onderstaande zeven vereisten, te weten:
 • onrechtmatigheid;
 • toerekenbaarheid;
 • relativiteit;
 • causaliteit;
 • schade;
 • eigen schuld en de schadebeperking;
 • verjaring.