Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkoop bij Inschr.
Koningsweg in Garderen 3886 KD

Koningsweg

3886 KD Garderen, NL
Beschikbaar

Omschrijving

Namens onze opdrachtgevers mogen wij u een zeer gunstige gelegen kavel cultuurgrond aanbieden, vrijwel grenzend aan de kern van het dorp Garderen. Een goed object voor een belegging en/of om dieren te houden. 

Kadastrale informatie:
De kavel is kadastraal bekend in gemeente Garderen, sectie R, nummer 5175, groot 14.880 m².  ...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond Perceeloppervlakte 01 ha 48 a 80 ca
Lees meer

Omschrijving

Namens onze opdrachtgevers mogen wij u een zeer gunstige gelegen kavel cultuurgrond aanbieden, vrijwel grenzend aan de kern van het dorp Garderen. Een goed object voor een belegging en/of om dieren te houden. 

Kadastrale informatie:
De kavel is kadastraal bekend in gemeente Garderen, sectie R, nummer 5175, groot 14.880 m².  

Bestemming:
De  vigerende bestemming is agrarisch zonder bebouwingsmogelijkheden. Verkopers willen er op wijzen dat gezien de ligging van het perceel een toekomstige bestemmingswijziging die (gedeeltelijke)  bebouwing mogelijk maakt, niet ondenkbaar is.

Bijzonderheden:
Het perceel wordt dit jaar nog verpacht d.m.v.  een geliberaliseerde pachtovereenkomst tot en met 31 oktober 2019, de pacht wordt  per 1 november 2019 van rechtswege beëindigd. Per 1 november 2019 zal het perceel derhalve vrij van pacht, huur en/of gebruik feitelijk geleverd worden aan de koper.

Het perceel wordt aangeboden onder de navolgende condities:
•De inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 26 maart 2019 om 14.00 uur. 

•Uw bod dient uitsluitend te worden uitgebracht door middel van bijgevoegd en volledig ingevuld biedings-formulier, welke u kunt opvragen bij  Midden Nederland Makelaars B.V. te Barneveld (0342-420966 of aog@mnm.nl).

•Uw bieding is kosten koper en onherroepelijk.

•Bij het biedingsformulier dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te voegen. Indien u een bod uitbrengt namens een rechtspersoon dient het biedingsformulier te worden vergezeld van een kopie uittreksel Kamer van Koophandel met een kopie van de statuten. 

•Het biedingsformulier dient in een gesloten envelop te worden ingeleverd; op deze envelop dient te worden vermeld: inschrijving Koningsweg ong. te Garderen.

•Het volledig ingevulde biedingsformulier met bijbehorende bijlagen dient u in persoon af te geven bij notariskantoor Dangremond te Barneveld, t.a.v. mr. A. Dangremond. U verkrijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

•Indien uw biedingsformulier onvolledig is kan verkoper besluiten de bieding niet in behandeling/overweging te nemen en af te wijzen.

•Na sluiting van de inschrijving zullen de ingediende biedingen worden geopend op een besloten zitting ten kantore van mr. A. Dangremond. 

•De verkoper heeft het recht, zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De temijn van beraad eindigt op uiterlijk 2 april 2019 om 17.00 uur of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund. 

•Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt zij geacht niet te hebben gegund.

•De verkoper kan er in bijzondere situaties voor kiezen om na de inschrijfperiode, onderhandelingen aan te gaan om alsnog tot (definitieve) overeenstemming te komen. 

•Na gunning zal Midden Nederland Makelaars een koopovereenkomst opstellen. In deze koopovereenkomst is onder andere opgenomen dat koper als zekerheid tot nakoming van zijn verplichting een bankgarantie van 10% van de koopsom dient te stellen of 10% van de koopsom dient te storten op de derdengeldenrekening van het notariskantoor. 

•De akte dient te passeren (juridische levering) op donderdag 16 mei 2019, of zoveel eerder of later als verkoper en koper nader overeenkomen,  bij notaris mr. A. Dangremond te Barneveld (www.dangremond-notarissen.nl, telefoon 0342 - 404580). 
De feitelijke levering zal plaatsvinden na de beëindiging van de geliberaliseerde pacht, ofwel per 1 november 2019.

Indien u nog vragen heeft omtrent het perceel, de mogelijkheden of graag een bezichtiging wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de heer J. Ridderhof of de heer G.C. Snoei  van Midden Nederland Makelaars BV (0342-420966).
Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Losse grond Overdracht Status Beschikbaar Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 01 ha 48 a 80 ca

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.